Pedagogische studiedag

De Goedgevoel school als buffer tegen Pesten

Tijdens een interactieve teamvorming staan we stil bij de betekenis en het begrip Goedgevoel. Wat heb je nodig om voor jezelf, je collega’s en de kinderen een Goedgevoel te creëren? En wat heeft dit met preventie van pesten te maken?

Deze vorming  is gebaseerd op de inhoud van het boek ‘Maak van je school een Goedgevoel school!?’ We staan stil bij 8 thema’s die cruciaal zijn voor het Goedgevoel van kinderen en collega’s: ‘Goeie morgen!?’ ‘Gezellige school!?’ ‘Speeltijd, toffe tijd!?’ ‘Elk kind een label!?’ ‘ Anders zijn, dat mag!?’ ‘Positief is prettig!?’ ’10 op 10!?’ en ‘Wat zit er in de rugzak!?’


Doelgroep: (zorg)leerkrachten en directies basisonderwijs

Aantal deelnemers: max. 24 (we kunnen twee groepen parallel begeleiden)

Duur: halve dag: bv. van 9u tot 12u30

Kostprijs: 650 euro + verplaatsing (0.35 euro/km vanuit Temse)

Vorming op maat: intakevragenlijst voor de aanvrager


inschrijven voor een pedagogische studiedag